Knock Knock Diary

9 tháng 3 n?m 2016

敲敲門0168
Vào phút cuối cùng vào ngày của người phụ nữ, KNOCK KNOCK HOSTEL vinh dự được liệt kê như một trong những ký túc xá MUST-STAY được đề nghị trên CTWeekly, CTWGirl và Styletc. Tất cả công việc khó khăn được trả hết, đó là phần thưởng vô giá đối với chúng tôi. Cảm ơn bạn đã yêu Knock Knock Hostel.

At the last minute on Woman's Day, KNOCK KNOCK HOSTEL is honored to be listed as one of the recommended MUST-STAY hostel on CTWeekly, CTWGirl, and Styletc. All the hard work is paid off, which is priceless reward for us. Thank you for loving Knock Knock Hostel.

http://wp.styletc.com/archives/203790